Identificació del Titular

De conformitat amb la normativa aplicable l’entitat Proximitat Responsable, SCCL (a continuación Proximitat Responsable) amb N.I.F F16840720 inscrita en el Registre General de Cooperatives de Catalunya (inscripció en curs), amb domicili a Gaudí, 8, porta 1, 08221 Terrassa (Barcelona) i compte email info@proximitatresponsable.cat és la propietària i administradora del lloc web de venda on‐line oficial www.proximitatresponsable.cat que ofereix la venda de productes i serveis de proximitat a usuaris o clients no comerciants.

Aquest lloc és accessible a través de la següent adreça: www.proximitatresponsable.cat.Aquestes condicions generals de compra regulen sense restricció les vendes de productes efectuades per Proximitat Responsable des del lloc www.proximitatresponsable.cat.


 1. Àmbits d'aplicació - Acceptació de les condicions generals de vendes

Aquestes condicions generals estableixen les condicions per a la realització de comandes, el pagament i el lliurament dels productes sol·licitats, així com la gestió de respostes potencials sobre aquestes. Defineixen els drets i obligacions d’ambdues parts.

La realització d’una comanda de compra efectuada pel CLIENT a la web www.proximitatresponsable.cat., implica per part seva el coneixement i la plena acceptació de les presents condicions generals de compra i de la nostra política de privacitat. L’aceptació té valor de “signatura digital”.

 1. Comandes

La informació continguda a les presents Condicions i els detalls continguts en aquesta pàgina web no constitueix una oferta de venda, sinó una invitació per contractar.

  1. Disponibilitat i informació dels productes

La gestió completa de la vostra comanda està subjecta a la disponibilitat dels productes sol·licitats de manera que si en el moment de preparar la vostra comanda al nostre magatzem no disposem del producte que desitgeu perquè no hi hagi estoc, us n’informarem i us reemborsarem la quantitat que pel mateix hagués abonat en un termini màxim de set dies des que li informem que el producte no li pot ser lliurat.

En qualsevol cas us comunicarem qualsevol modificació que es pugui produir a la vostra comanda a causa de la no disponibilitat d’articles.

Els articles que s’ofereixen a través d’aquesta pàgina web estan únicament disponibles per enviar-los a:

 • Catalunya.

No es fan enviaments fora de l'àmbit de Catalunya. Proximitat Responsable anul·larà totes les comandes que es facin de forma fraudulenta amb l’objectiu de fer enviaments a països/regions fora d’aquesta llista.

  1. Informació sobre els productes.

Els textos i les imatges del nostre lloc web són propiedad de Proximitat Responsable. No s’autoritza el seu ús sense la menció de propietat.

Proximitat Responsable es compromet a mantenir les descripciones, preus i fotografies actualitzats, però aquests NO són contractuals. Proximitat Responsable es reserva el dret de modificar o eliminar aquestes dades sense avís previ.

  1. Període de validesa de les ofertes i preus.

Les ofertes especials, promocions o descomptes seran vàlids fins a la data indicada o fins a la fi del nombre d’existències indicat, així com els preus indicats en el moment de la consulta de la página web. Proximitat Responsable es reserva el dret de modificar-los sense avís previ.

  1. Aceptació de la comanda

Si la vostra petició de compra no és acceptada i ja s’ha realitzat algun càrrec al vostre compte, l’import del mateix us serà reintegrat en la seva totalitat. Per realitzar una comanda, haureu de seguir el procediment de compra online i fer clic a l’acceptació de LES CONDICIONS GENERALS DE COMPRA A L’APARTAT “COMANDA AMB OBLIGACIÓ DE PAGAMENT”.

Després d’això, rebreu un correu electrònic acusant rebut de la vostra comanda "Confirmació de Comanda". Tingueu en compte que això no significa que la vostra comanda hagi estat acceptada.

Totes les comandes estan subjectes a la nostra acceptació, de la qual serà informat a través d’un correu electrònic en el que li confirmarem que el producte està sent enviat: la "Confirmació d’Enviament". El contracte per a la compra d’un producte entre vostè i nosaltres quedarà confirmat quan us enviem la Confirmació d’Enviament. La formalització es produirà amb l’acceptació i pagament de l’oferta.

Evidentement, el preu i la resta de condicions dels articles que vostè ens hagi sol·licitat no seran modificades durant el lapse de temps que intervingui entre la seva oferta i l’acceptació de la mateixa emesa a través de la confirmació.

Seran objecte del Contracte únicament aquells productes relacionats a la Confirmació d’Enviament. No estarem obligats a subministrar-vos cap producte que pogués haver estat objecte de comanda fins que us confirmem l’enviament del mateix en una Confirmació d’Enviament.

Tingueu en compte que la Confirmació d’Enviament us serà remesa en un termini de 48 - 72 hores des que va realitzar la comanda.

Podeu seguir l’evolució de la vostra comanda al lloc web del transportista.

3. Preu / Pagament

3.1 Preu dels productes

El preu dels productes serà el que s’estipuli a cada moment al nostre lloc web. El preu i la resta de condicions dels articles que vostè ens hagi sol·licitat no seran modificades durant el lapse de temps que intervingui entre la seva oferta i l’acceptació de la mateixa emesa a través de la confirmació d’enviament.

Els preus exposats a la Web estan indicats en euros, inclouen tant els possibles descomptes com l’IVA aplicable a la data de la comanda, però no inclouen les despeses d’enviament, les quals estan indicades separadament a la Web.

3.2 Pagament

El pagament es podrà fer a través de tarjeta bancària (VISA, Visa Electrón, Mastercard y 4B) o bé a través del sistema de pagament segur PayPal. Per Espanya també s’admet el pagament per transferència.

Com a mesura de seguretat s'encripten les vostres dades abans que es faci la transferència d’informació des del vostre ordinador al sistema de pagament segur, usant Caixabank (Cyberpac) i PayPal (podrà pagar amb el compte PayPal o amb la targeta de crèdit o dèbit).

Proximitat Responsable no rep ni emmagatzema les dades de la targeta de dèbit o crèdit ni del compte PayPal. Sabrà que la pàgina és segura pel cadenat que es mostra a la part inferior del navegador (o si l’adreça de la pàgina web comença per https). Aquest mètode és l’estàndard reconegut per fer transaccions segures.

En fer clic a "Autoritzar Pagament" està confirmant que la targeta bancària és seva.

Les targetes bancàries estan subjectes a comprovacions i autoritzacions per part de l’entitat emissora de les mateixes, però si aquesta entitat no autoritza el pagament, no ens farem responsables per cap retard o manca de lliurament i no podrem formalitzar cap Contracte amb vostè.

Després de la confirmació de la vostra comanda, Proximitat Responsable us enviarà un missatge de confirmació comunicant-vos que la vostra comanda ha estat degudament registrada.

3.3 Facturació

La factura adreçada al comprador prendrà les dades indicades per aquest al seu compte client. El comprador pot modificar aquestes dades cada vegada que faci una nova comanda des del lloc web.

El client comunicarà a Proximitat Responsable el conjunt de dades necessàries per a l’emissió de la factura, així com el seu número d’IVA intracomunitari si fos necessari.

4. Lliurament

Sense perjudici del que estableix en l’apartat "Disponibilitat dels productes" i llevat que es produeixin circumstàncies extraordinàries, el termini perquè us arribi l’enviament és de 2 a 5 dies laborables des que hagi rebut la "Confirmació d’Enviament”.

Tingueu en compte que la Confirmació d’Enviament us serà remesa en un termini màxim de 48 -72 hores des que va realitzar la comanda.

Si per motius aliens a Proximitat Responsable no puguéssim complir amb la data de lliurament, us informarem d’aquesta circumstància i us donarem l’opció de seguir endavant amb la compra establint una nova data de lliurament o bé d’anul·lar la comanda amb el reemborsament del preu pagat (sense les despeses en un termini màxim de 30 dies des que es produeix la cancel·lació de la comanda i en el mateix mitjà de pagament amb què es va abonar la comanda on line).

No fem lliuraments els dissabtes, els diumenges ni els dies festius.

A efectes de les presents Condicions, s’entendrà que s’ha produït el "lliurament" o que la comanda ha estat lliurada en el moment de signar la seva recepció a l’adreça de lliurament convinguda.

Els productes són lliurats a l’adreça indicada pel comprador en el procés de compra, i només a les destinacions geogràfiques especificades en les formes de lliurament.

4.1 Despeses d’enviaments

Les despeses d’enviament varien segons el país i l’import de la comanda segons el següent:

Despeses d’enviament per a comandes a Espanya:

 • Comandes inferiors a 60€ (iva inc) 6€ de ports

 • Comandes iguals o superiors a 60€ (iva incl): ports gratuïts

4.2 Recepció i reclamacions

Tots els productes són enviats en perfecte estat. El client ha de notificar a l’empresa de transport el més mínim rastre d’impacte (forats, aixafaments, etc.) al paquet, i, quan escaigui, ha de rebutjar el paquet. Un producte idèntic serà enviat sense càrrec.

Igual que amb qualsevol enviament, és posible patir un retard o que el producte sigui extraviat. En aquest cas, l’empresa de transport será contactada per iniciar una investigació. Es faran tots els esforços necessaris, durant el temps necessari, per trobar el paquet. Si és el cas, serà reemborsat i/o un nou paquet idèntic serà lliurat sense costos.

Per part nostra, declinem qualsevol responsabilitat en els terminis de lliurament causats per l’empresa de transport, especialment en cas de pèrdua de productes, la meteorologia o vagues.

4.3 Problema de lliurament per part de l’empresa de logística

El client ha d’indicar a Proximitat Responsable, el mateix dia del lliurament o com a darrer termini el primer dia hàbil desprès del lliurament, qualsevol tipus de reclamació a causa d’un error de lliurament i/o a la no conformitat dels productes, amb respecte a les informacions proporcionades al formulari de la comanda.

Finalitzat aquest període, qualsevol reclamació serà denegada. La presentació d’aquesta reclamació s’haurà de fer per mail a info@proximitatresponsable.cat

4.4 Impossibilitat de lliurament

Si una comanda no es pot lliurat per absència a l’hora del lliurament, el transportista es posarà en contacte amb el client via telèfon, mail o SMS. Si transcorreguts 14 dies des que la comanda està disponible per entregar-la, el client no ha passat a recollir-la, entendrem que desitja desistir del contracte la considerarem resolta.

Com a conseqüència de la resolució del Contracte, procedirem a tornar-li l’import de la compra relativa als productes, però no s’abonaran les despeses d’enviament. La devolució es farà a través del mateix mètode de pagament que va fer servir el client en realitzar la comanda.

Si va fer el pagament de la seva comanda a través del seu compte PayPal i no podem servir-lo, l’ingressarem l’import de la mateixa en el seu compte PayPal.

En aquests casos, estarem autoritzats a repercutir els costos de transporte derivats de l’enviament i de la resolució del Contracte.

5. Garantia dels productes / Responsabilitat

La garantía legal de tots els nostres productes és la que ve definida a la llei, i els seus termes seran sempre respectats per Proximitat Responsable.

La garantia esmentada està regulada pel Text Refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris, en que s’estableix que el termini de garantia de qualsevol article nou serà de 2 anys, si bé, transcorreguts els sis primers mesos, és el client qui haurà de provar que el problema que presenta l’article és un defecte d’origen i no un desgast produït per l’ús habitual i correcte del producte.

Ara bé, en cas que l’objecte en garantia efectivament no reuneixi les condicions òptimes per al seu consum, Proximitat Responsable assumirà la responsabilitat corresponent.

Per això, l’usuari es posarà en contacte amb l’empresa via mail info@proximitatresponsable.cat en el que exposarà els motius pels quals considera que el producte té un defecte recolzarà els seus arguments amb fotos (si cal).

Proximitat Responsable posarà en marxa el seu “Protocol de control de producte no conforme” que implica per a l’usuari el següent:

 • Proximitat Responsable procedeix a la recollida del producte. L’usuari ha de facilitar una adreça en què es compromet a estar present amb el o els productes ben empaquetat(s) per al transport).

 • A recepció del producte, Proximitat Responsable analitza l’estat del producte i emetrà un informe de conformitat o no conformitat.

Si el producte és conforme, serà retornat per Proximitat Responsable al seu propietari. Si la resolució indica que el producte es no conforme, Proximitat Responsable enviarà una nova unitat de la mateixa referència al seu càrrec al client.

6. Dret de retractació, canvis i devolucions

6.1 Dret de desistiment

El client té un termini de 2 dies naturals des de la recepció de la seva comanda per indicar a Proximitat Responsable que desitja tornar o fer un canvi de producte. Fora d’aquest termini, no s’acepten devolucions.

Per exercir el dret a retractar-se, el comprador ha de notificar explícitament el desig de retractar-se de la comanda a info@proximitatresponsable.cat.

El comprador haurà de tornar, pels seus propis mitjans, la comanda completa, perfectament empaquetada i protegida (tant els productes, com les mostres o fullets que se li van lliurar) en un termini màxim de 2 dies naturals a comptar des de la data de recepció de la comanda, al magatzem de Proximitat Responsable:

Proximitat Responsable, Gaudí, 8, porta 1, 08221 Terrassa (Barcelona). España

Tel: 677 41 01 96

Un cop rebuda la comanda, i verificat per part de Proximitat Responsable el perfecte estat dels productes per a la posada en venda (productes sense obrir, nous i en el seu embalatge d’origen) es procedeix a la devolució de l’import segons la forma de pagament (targeta, transferència o Paypal)

Proximitat Responsable reemborsa tots els pagaments rebuts del Client relatius a la comanda objecte del desistiment.

Proximitat Responsable reemborsa utilitzant el mateix mètode de pagament utilitzat per a la transacció inicial. Aquest reemborsament no tindrà cap cost per al Client.

Les sol·licituds de devolució només es poden validar si els articles es tornen en perfecte estat. Només es tornaran els articles tornats en la seva totalitat, amb la seva etiqueta, en el seu embalatge original i en perfecte estat per a la revenda. Qualsevol article danyat d’alguna manera, obert o brut, o en condicions que no permetin la seva venda directa, no será reemborsat i serà retornat al client. Proximitat Responsable no reemborsarà els productes oberts.

No tornarem l’import de la comanda si no estem en possessió de la mateixa. El client ha de sol·licitar al transportista un comprovant de lliurament de la devolució per acreditar que hem rebut la comanda en cas de discrepància.

6.2 Canvis de productes

Proximitat Responsable procedirà al canvi de producte de forma gratuïta sempre que la comanda no hagi sortit del Magatzem de Proximitat Responsable. En aquest cas el client haurà de posar-se en contacte via mail a info@proximitatresponsabñle.cat indicant el número de comanda i la(les) referència(es) del o dels productes a canviar sempre que tinguin el mateix import.

Si els productes són d’un import superior, cal abonar la diferència via transferència bancària. La comanda s’enviarà quan Proximitat Responsable rebi el comprovant de pagament. Si els productes són de menor import, Proximidad Responsable procedirà a la devolució de la diferència.

Si la comanda ha estat tramitada i ha sortit del magatzem, el client aplicarà el protocol per als casos de desistiment, i farà una comanda nova amb el producte desitjat.

Si el producte que el client vol canviar va ser comprat amb descompte, i el canvia una vegada l’oferta ha acabat, NO S’APLICA DESCOMPTE AL PRODUCTE NOU ja que l’oferta no és vigent.

6.3 Canvi o devolució de producte defectuós

En cas de rebre un producte que l’usuari consideri defectuós, aquest es posarà en contacte amb l’empresa via mail info@proximitatresponsable.cat on exposarà els motius de la devolució i recolzarà els seus arguments amb fotos (si cal).

Proximitat Responsable posarà en marxa el seu “Protocol de control de producte no conforme” que implica per a l‘usuari el següent:

 • Proximitat Responsable procedeix a la recollida del producte. L’usuari ha de facilitar una adreça en què es compromet a estar presente amb el o els productes ben empaquetat(s) per al transport.

 • A recepció del producte, Proximitat Responsable analitza l’estat del producte i emetrà un informe de conformitat o no conformitat.

Si el producte és conforme, serà retornat per Proximitat Responsable al seu propietari. Si la resolució indica que el producto és no conforme, Proximitat Responsable enviarà una nova unitat de la mateixa referència al seu càrrec al client.

Si el client no vol rebre de nou el producte, malgrat l’informe de conformitat del mateix, Proximitat Responsable no procedirà al seu reemborsament.

7. Ús del lloc Internet

7.1 Propietat intel·lectual

Aquest lloc Web per si mateix o como cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial, com dels elements continguts en aquest (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, software o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.). En aquest lloc web té tots els drets reservats sent propietat del responsable del lloc Web, i es troba protegit per la normativa nacional i internacional sobre propietat intel·lectual i industrial.

L’accés per part de l’usuari al lloc Web no us atorga cap dret de propietat sobre aquests.

L’ús de denominacions de tercers està autorizat expressament pels seus propietaris, per la qual cosa Proximitat Responsable no es responsabilitza de les controvèrsies que s’hi poguessin suscitar, procedint a la seva retirada immediata tan aviat en tingui constància fefaent.

Si veieu al lloc Web qualsevol contingut que pogués vulnerar drets de propietat intel·lectual i industrial, preguem ho posin en coneixement el més aviat possible, remitent un correu electrònic a l’adreça info@proximitatresponsable.cat.

No es podrà establir cap enllaç a aquesta Web des de qualsevol altre Web sense previ i exprés consentiment de Proximitat Responsable.

7.2 Responsabilitat de Proximitat Responsable

Responsabilitat Responsable, responsable del lloc Web, posa a disposició dels usuaris aquest document amb què pretén donar compliment a les obligacions disposades a la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSI-CE), així com informar a tots els usuaris del lloc Web respecte a quines són les condicions d’ús del lloc Web.

Tota persona que accedeixi a aquest lloc Web assumeix el paper d’usuari, comprometent-se al compliment rigorós de les disposicions aquí disposa de, així com a qualsevol altra disposició legal que fos aplicable.

Proximitat Responsable es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer al lloc Web, sense que hi hagi obligació de preavís o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com a suficient amb la publicació al lloc Web.

Proximitat Responsable se eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al seu lloc Web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè al mateix.

Proximitat Responsable no es fa responsable de la informació i continguts enmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blocs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent a la página Web. No obstant, i en compliment del que disposa l’Art. 11 i 16 de la LSSI-CE, el propietari web es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col·laborant de forma activa en la retirada o en el seu cas bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que l’usuari consideri que existeix al lloc Web algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, es prega que ho notifiqui de manera immediata a l’administrador del lloc Web.

Aquest lloc Web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, es pot garantir el correcte funcionament els 365 dies de l’any, 24 hores al dia. No obstant, no es descarta la possibilitat que hi hagi certs errors de programació, o que esdevinguin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues o circumstàncies semblants que facin impossible l’accés a la pàgina Web

7.3 Responsabilitat dels usuaris

Les pàgines d’aquest lloc Web són d’accés públic, lliure i gratuït. L’usuari haurà de fer ús del Web de conformitat amb la Llei, dels bons costums, la moral i l’ordre públic. Per això, el titular d’aquesta Web no podrà assumir cap responsabilidad que derivi del mal ús, ús indegut, incorrecte o il·lícit del Web i/o del seu contingut. Tampoc no assumirà cap responsabilitat pels problemes de connexió o virus que puguin sorgir com a conseqüència dels riscos intrínsecs de la connexió i la navegació per Internet.

L’usuari accedeix voluntàriament a aquest lloc web. L’accés i la navegació en aquest lloc web implica acceptar y conèixer les advertències legals, condicions i termes d’ús que s’hi contenen.

El mer accés no implica l’establiment de cap tipus de relació comercial entre Proximitat Responsable i l’usuari.

Proximitat Responsable es reserva el dret a modificar les condicions d’accés i el contingut del Web quan estimi convenient i sense avís previ.

En fer ús d’aquesta pàgina web i fer comandes a través d’aquesta, l’usuari es compromet a:

 • Usar-la únicament per realitzar consultes o comandes legalment vàlides.

 • No realitzar cap comanda falsa o fraudulenta. Si raonablement es pogués considerar que s’ha fet una comanda d’aquesta índole, estarem autoritzats a anul·lar-la i informar a les autoritats pertinents.

 • Facilitar-nos la vostra adreça de correu electrònic, adreça postal i/o altres dades de contacte de forma veraç i exacta. Així mateix, consenteix que podrem fer ús d’aquesta informació per posar-nos en contacte amb vostè si cal.

Si no ens facilita tota la informació que necessitem, no podrem cursar la seva comanda.

Al fer una comanda a través d’aquesta pàgina web, declara ser més gran de 18 anys i tenir capacitat legal per celebrar contractes.

La navegació pel Lloc www.proximitatresponsable.cat és responsabilitat exclusiva dels usuaris. Proximitat Responsable no serà considerat responsable de les avaries, els errors o els virus informàtics que poguessin perjudicar la continuïtat d’accés al seu Lloc ni per les fallades de funcionament a l’equip informàtic dels usuaris que poguessin constatar-se arran d’un accés al Lloc. En conseqüència, no té l’obligació de reparar els danys directes o indirectes que puguin derivar de l’ús, de l’accés al seu Lloc o de la descàrrega d’elements enmagatzemats al lloc (imatges, textos, arxius de vídeo).

Proximitat Responsable es reserva el dret a donar de baixa com a usuaris registrats del seu lloc web, als que falsegin dades o incompleixin les presents condicions de contractació.

8. Política de Privacitat i política de cookies

Proximitat Responsable és el Responsable del tractament de les dades personals de l’Usuari i l’informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que disposen les normatives vigents en protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (GDPR), per la qual cosa se li facilita la següent información del tractament:

 • Finalització del tractament: mantenir una relació comercial i l’enviament de comunicacions sobre els nostres productes i serveis.

 • Criteris de conservació de les dades: es conservaran mentre hi hagi un interès mutu per mantenir la fi del tractament i, quan ja no sigui necessari amb aquesta finalitat se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la pseudonimització de les dades o la destrucció total dels mateixos.

 • Comunicació de les dades: No es comunicaran les dades a tercers, excepte obligació legal.

Drets que assisteixen a l’Usuari:

Els drets que t’assisteixen per al tractament de dades personals són:

Drets

Què significa això?

1. Dret a ser informat

Tens dret a rebre informació clara, transparent i fàcilment comprensible sobre els teus drets i com utilitzem les teves dades personals.

2. Dret d’accés

Tens dret a accedir a les teves dades personals.

3. Dret a la rectificació

Tens dret que es corregeixin les teves dades personals si son inexactes o incomplets.

4. Dret a la supressió

També es coneix com "el dret a ser oblidat" i, en termes senzills, permit sol·licitar la supressió o eliminació de les teves dades personals quan no hagi un motiu per seguir utilitzant-lo.

5. Dret a restringir el processament

Tens dret a "bloquejar" o suprimir l’ús posterior de les teves dades personals.

6. Dret a la portabilitat de dades

Tens dret a obtenir i reutilitzar les teves dades personals pròpies inclús per diferents serveis.

7. Dret a oposar-se al processament

Tens dret a oposar-te al processament amb fins de màrqueting directe.

8. Dret a retirar el consentiment

Si has atorgat el teu consentiment al que fem amb les teves dades personals, tens dret a retirar-lo en qualsevol moment.

Dades de contacte per exercir els vostres drets:

Dirección postal: Gaudí, 8, porta 1, 08221 Terrassa (Barcelona)

Email:info@proximitatresponsable.cat

Mitjançant l’enviament del corresponent formulari web (creació de compte, subscripció newsletter, realització de comandes), l’Usuari consent expressament que Proximitat Responsable, com a responsable del tractament de les dades personals, li pugui remetre per qualsevol mitjà (telèfon, mail, correo postal…) incloent mitjans electrònics, les nostres comunicacions corporatives, així com informació sobre els nostres serveis, productes i ofertes que puguin resultar comercialitzats sota Proximitat Responsable.

Per tal de millorar el rendiment del lloc i l’ús que en fem, Proximitat Responsable i els seus proveïdors autoritzats poden utilitzar les eines de mesura d’audiència i la navegació de seguiment (com cookies, etiquetes “tags”, etc.). Per obtenir més informació sobre aquestes eines i configurar-los, consulteu la nostra Política de Cookies.

9. Força major

Cap Part no podrá ser considerada responsable de l’incompliment total o parcial de les seves obligacions si aquest incompliment es deu al cas fortuït o a l’esdeveniment d’un element considerat de força major com, per exemple, i sense que aquesta llista sigui limitativa, inundacions, incendis, tempestes, manca de matèries primeres, vagues de transport, vagues parcials o totals, o tancaments. La Part que s’hagi vist afectada per aquests esdeveniments ha d’informar l’altra part com més aviat millor i com a màxim en el termini dels cinc (5) dies laborables posteriors a l’esdeveniment.

Les parts convenen que s’hauran de concertar com més aviat millor per determinar juntes les modalitats d’execució de la comanda durant el període de vigència del cas de força millor.

Si el període de força major fos superior a un (1) mes, Proximitat Responsable podria no fer efectiva la comanda havent de reemborsar al comprador, arribat el cas, les quantitats pagades per aquest darrer en concepte de la comanda en qüestió.

El comprador no podrà reclamar compensació de cap tipus per no lliurar una comanda a causa d’una força major.

10. Modificació de les condicions

Proximitat Responsable es reserva el dret a revisar i modificar les presents Condiciones en qualsevol moment.

Ara bé, el preu i la resta de condiciones dels articles que vostè ens hagi sol·licitat no seran modificades durant el lapse de temps que intervingui entre la seva oferta i l’acceptació de la mateixa emesa a través de la confirmació d’enviament.

11. Dret aplicable / Jurisdicció

L’ús de la nostra pàgina web i els contractes de compra de productes mitjançant aquesta pàgina web es regiran per la legislació espanyola.

La resolució de qualsevol tipus de controvèrsia, litigi o discrepància que es pugui suscitar entre l’usuari i Proximitat Responsable per l’ús d’aquest lloc web, se sotmetrà als jutjats i tribunals de Barcelona que siguin competents de conformitat amb la legislació vigent.

Aquest lloc web emmagatzema dades com cookies per habilitar la funcionalitat necessària de el lloc, inclosos anàlisi i marketing.

Podeu acceptar els paràmetres per defecte.

Política de cookies